3 วิธีทำให้สังคมไทยน่าอยู่โดยทำตัวเป็นจิตอาสา

มุมมองของคำว่าจิตอาสาจะสังคมใดก็ตามแต่ถือเป็นความที่แฝงไว้ด้วยความหมายดีๆ อยู่ในตัว มันทำให้คนเรารู้สึกได้อย่างหนึ่งว่าแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแต่สังคมก็ยังจำเป็นต้องการคนเหล่านี้อยู่เพื่อช่วยให้โลกใบนี้ยังคงน่าอยู่ต่อไปโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น สังคมไทยเราหากว่ากันตามพื้นฐานเองก็เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว การทำตัวเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยให้สังคมไทยน่าอยู่ขึ้นไปอีกจึงเป็นเรื่องดีที่สมควรอย่างยิ่ง ความหมายของจิตอาสาที่ควรรู้ หากว่ากันตามความหมายของคำๆ นี้ หมายถึง จิตอันพร้อมแบ่งปันเพื่อให้ความดีทั้งหมดทั้งปวงกับเพื่อนมนุษย์ด้วยความเต็มใจ ยินดีเสียสละ ให้ความร่วมมือ เต็มใจช่วยเหลือ ลงแรงกาย หวังเพียงเพื่อการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม ส่วนหนึ่งก็เพื่อช่วยลดปัญหาต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในสังคม ช่วยในการแก้ไขปัญหา สร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับสังคมโดยรวมทั้งหมด นอกจากนี้ยังช่วยคอยเอาใจใส่รู้ว่าตนเองควรทำอะไร ตรงไหน ให้เกิดด้านดีๆ สูงสุดกับส่วนรวมไม่ใช่เพื่อของตนเอง มีความสำนึกในความยุติธรรม ยึดมั่นต่อจริยธรรมอันดีงาม รู้สึกละอายต่อการกระทำผิด มีความรับผิดชอบ เน้นความประหยัด เรียบง่าย ให้เกิดความสมบูรณ์ต่อสังคมมากที่สุด 3 วิธีการทำให้สังคมไทยน่าอยู่ด้วยการทำตัวเป็นจิตอาสา มองเห็นส่วนรวมก่อนเรื่องของตนเองเสมอ – การมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนับเป็นวิธีการแรกสำหรับจิตอาสาทุกคนที่ต้องการให้สังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข ในเมื่อเราคิดถึงแต่ประโยชน์ของคนอื่นก็จะไม่เกิดความโลภ ความอิจฉา ริษยา Continue reading 3 วิธีทำให้สังคมไทยน่าอยู่โดยทำตัวเป็นจิตอาสา

ความเป็นมาของจิตอาสาในประเทศไทย

จิตอาสา เป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อยครั้งเมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิต ทรัพย์สินของผู้คนในพื้นที่ต่าง ๆ ก็จะมีเหล่าจิตอาสาไปช่วยเหลือ จิตอาสาคืออะไร มีที่มาที่ไปอย่างไร วันนี้เรามีความรู้เรื่องนี้มาฝากกันค่ะ จิตอาสา มีที่มาจากการรวมกันของคำสองคำ คือคำว่า “จิต” และคำว่า “อาสา” จิต หมายถึง จิตใจหรือความรู้สึกนึกคิด ส่วนอาสานั้น หมายถึง การทำสิ่งใดด้วยความสมัครใจโดยไม่มีผู้ใดบังคับ เมื่อนำสองคำมารวมกันก็กลายเป็นจิตอาสา ซึ่งหมายถึง การกระทำสิ่งใดก็ตามที่เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้วยแรงกายหรือสิ่งของเงินทอง การเห็นประโยชน์ส่วนรวมสำคัญ จำเป็นมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยสามารถสรุปพฤติกรรมของผู้มีจิตอาสาได้ ดังนี้ – มีจิตใจเมตตาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น เข้าช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกเท่าที่ตนเองสามารถทำได้ ทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ กำลังใจโดยไม่หวังผลตอบแทน หรือกระทั่งการให้ความรู้คำแนะนำ ล้วนแล้วแต่เป็นการช่วยเหลืออย่างจิตอาสาทั้งสิ้น – Continue reading ความเป็นมาของจิตอาสาในประเทศไทย

จิตอาสาช่วยเหลือ พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม

flood

ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งต้นน้ำลำธารมากมาย ถือเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านของทรัพยากรทางธรรมชาติค่อนข้างมากเลยทีเดียว เมื่อเป็นเช่นนั้นการที่คนจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้จึงเป็นเรื่องปกติ ทว่าการที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากจนเกินพอดีนั่นก็อาจจะส่งผลเสียที่ร้ายแรงได้เหมือนกัน อย่างเช่นปัญหาน้ำท่วมซึ่งเป็นปัญหาที่คนไทยพบเจอกันเป็นประจำ และบ่อยครั้งที่จะเห็นว่ามีหลายครอบครัวต้องสูญเสียอะไรหลายๆ อย่างไปจากเหตุการณ์เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของ บ้านเรือน สัตว์เลี้ยง หรือที่แย่ที่สุดก็คือคนที่เรารัก เวลาที่เราเห็นเหตุการณ์น้ำท่วมต่างๆ ไม่ว่าจะในพื้นที่ไหนก็ตามสิ่งหนึ่งที่เรามักจะเห็นคู่กันด้วยเสมอก็คือ กลุ่มคนที่มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมอยู่ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ เอกชน หรือแม้แต่ชาวบ้านทั่วๆ ไปที่ไม่ได้สังกัดหน่วยงานไหนก็ตาม หากว่าตัวเองไม่ได้เกิดความเดือดร้อนมากจนเกินไปนัก ก็มักจะยินดีช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ การช่วยเหลือของจิตอาสานั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น การพายเรือเพื่อนำถุงยังชีพที่ภายในบรรจุของใช้ที่จำเป็นไปให้กับคนที่ต้องอาศัยอยู่ชั้นบนของบ้านและไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้ โดยส่วนใหญ่แล้วข้าวของที่อยู่ในถุงยังชีพมักประกอบไปด้วย อาหารแห้ง, อาหารสำเร็จรูป, ยารักษาโรค และเครื่องใช้ส่วนตัวที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิต การช่วยเหลือด้วยการอพยพคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ให้มายังศูนย์พักพิงที่ได้มีการจัดไว้ให้ การดูแลคนที่อยู่ในศูนย์พักพิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวปลาอาหาร ที่อยู่หลับนอน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จิตอาสาทุกคนยินดีและเต็มใจที่จะทำให้โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆ เลยแม้แต่น้อย บางคนถึงขนาดว่าเมื่อน้ำลดแต่บ้านเรือนพังเสียหายหมดก็ยินดีที่จะเข้าไปช่วยเหลือสร้างบ้านหลังใหม่ให้โดยที่ไม่คิดเงินสักบาท เหมือนกับเป็นการคิดอยู่เสมอว่าในยามที่คนไทยด้วยกันเดือดร้อน คนไทยเองจะยืนอยู่เฉยๆ มันคงเป็นไปไมได้เหมือนกัน สิ่งไหนที่พอจะช่วยเหลือได้ก็ยินดีที่จะทำให้โดยไม่มีข้อแม้ บางคนอาจจะคิดว่าตัวเองก็ต้องการที่อยากจะเป็นจิตอาสาแต่ติดภาระหน้าที่หลายๆ ด้านนั้นก็ยังถือได้ว่าเป็นความคิดที่อยู่ในด้านดี หากไม่สะดวกในการเข้ามาลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเองการบริจาคเงินหรือสิ่งของเครื่องใช้ก็ถือได้ว่ามีส่วนร่วมต่อการเป็นจิตอาสาได้เช่นเดียวกัน Continue reading จิตอาสาช่วยเหลือ พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม