จิตอาสาสร้างจิตสาธารณะในไทย โครงการที่ต้องมี

ctif

หากเราติดตามข่าวอยู่เป็นประจำคำหนึ่งที่เราจะได้ยินบ่อยมากนั่นคือ คำว่าจิตอาสา หรือ จิตสาธารณะ คำนี้แม้ว่าจริงๆแล้วจะไม่ใช่คำใหม่แต่อย่างใด แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นคนที่หน่วยงานราชการหลายภาคส่วนให้ความสำคัญอย่างมาก มีการจัดตั้งโครงการจิตอาสา หรือ โครงการสร้างจิตสาธารณะทั่วประเทศไทย เรามองว่าเป็นสัญญาณ และจุดเริ่มต้นดีมาก นับว่าเป็นโครงการทีดีมาก นี่คือสาเหตุของการจัดตั้งโครงการในลักษณะนี้

เปลี่ยนความคิดของคนก่อนจะสาย

มองไปรอบๆสังคมปัจจุบันของไทยตอนนี้นับว่าวิกฤติหนักจริงๆ หลายคนมีความคิดที่ต้องใช้คำว่า ตรรกะป่วยเยอะมาก หากเราไม่ต้องการให้สังคมไทยในอนาคตเกิดความวุ่นวาย มีแต่คนเห็นแก่ตัว เอาเปรียบซึ่งกันและกัน จนทำให้สังคมไม่น่าอยู่ มีแต่ความอันตราย ใครมือยาวสาวได้สาวเอาล่ะก็ เราจะต้องผลักดันโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนความคิดของคนในสังคมไทยในยุค 4.0 นี้ให้กลับมาเป็นดั่งเดิมก่อนที่จะสายเกินไป

สร้างสังคมไทยขึ้นมาใหม่เปลี่ยนทัศนคติ

การเปลี่ยนความคิด ทัศนคติของคนไทยนับว่ายากอยู่แล้ว แต่การเปลี่ยนแปลงสร้างสังคมใหม่ยากกว่าการจัดตั้งโครงการจิตอาสา หรือ โครงการจิตสาธารณะขึ้นก็เพื่อเป็นการแสดงตัวตนว่า การทำความดียังเป็นสิ่งที่สังคมต้องการ มีความสำคัญต่อสังคมอยู่ นอกจากการลุกขึ้นมาทำความดีนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้ ทุกคนจะช่วยกันทำความดี ช่วยกันรักษาสังคม สภาพแวดล้อมด้วยกัน เรื่องเหล่านี้จะเป็นการทำตัวอย่างให้คนรุ่นใหม่ เด็กๆ ลูกหลานของเราดูว่าการทำความดี การแสดงความสามัคคีเป็นอย่างไร เพื่อส่งต่อให้พวกเค้าสร้างสังคมไทยให้ดีขึ้นไปอีกในยุคของพวกเค้าเอง

ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมในหลายๆ เรื่อง

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในสังคมไหนก็ย่อมจะมีคนแตกต่างกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ ความสามารถ การงาน การเงิน ฯลฯ การเข้ามาทำจิตอาสา หรือ จิตสาธารณะนั้นจะทำให้ความเหลื่อมล้ำในสังคมลดลงไป ด้วยการออกมาทำความดีด้วยกัน หรือ ไปทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้กับคนขาดโอกาส การทำแบบนี้จะทำให้ทุกคนรู้สึกว่า ทุกคนมีค่าเท่าเทียมกันหมด ช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้

ลดปัญหาดีกว่าแก้ปัญหา

ปัญหาบ้านเมืองของเราตอนนี้เยอะมาก หากจะเปรียบก็เหมือนกับภูเขาลูกใหญ่ลูกหนึ่ง การแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องที่ต้องกระทำอยู่แล้ว จะดีกว่าไหมหากปัญหามากเหล่านั้นจะไม่ถูกสร้างขึ้นมาอีก ถ้าเรามีจิตอาสา มีจิตสาธารณะร่วมกันก็จะทำให้ปัญหาต่างๆของประเทศลดน้อยลงได้ อย่างเช่นเรื่องขยะ หากเราช่วยกันทิ้งให้ลงถังขยะ มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ก็จะช่วยลดปริมาณขยะได้มากขึ้น มีการรีไซเคิลขยะมาช่วยลดโลกร้อนได้อีก หรือ การลดใช้ถุงพลาสติคคนละ 1 ถุงก็จะทำให้โลกของเราลดปริมาณพลาสติคไปได้มหาศาลแล้ว

อย่างไรก็ตามการสร้างโครงการจิตอาสา หรือ จิตสาธารณะเป็นเรื่องดีมาก แต่การจะทำให้เกิดผลดีต่อสังคมนั้นผู้จัดทำโครงการก็ต้องช่วยกันผลักดันโครงการนี้อย่างต่อเนื่องและทำให้ยาวนาน อย่างน้อยก็ต้อง 10 ปีขึ้นไป ถึงจะเห็นผลชัดเจนใครที่เป็นจิตอาสาในเรื่องอะไรก็อย่าเพิ่งท้อไปเสียก่อน ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อทำให้สังคมไทยเราดีขึ้นกันดีกว่า