เบอร์โทรฉุกเฉินที่ควรรู้ไว้ก่อนเกิดเหตุ

การแจ้งเตือนหรือการแจ้งเหตุต่างๆนั้น เราทุกคนควรจะทราบถึงเบอร์โทรศัพท์ที่หากเกิดเหตุการณ์สำคัญๆ และไม่รู้จะแจ้งเบอร์อะไร หรือติดต่อหน่วยงานไหน วันนี้เรามี เบอร์ติดต่อที่สำคัญๆต่อทุกๆท่าน และควรจะมีติดไว้ในที่ๆพบเห็นง่ายและโทรติดต่อได้ตลอดเวลา

ctif2013-1

เบอร์โทรติดต่อหรือแจ้งเกี่ยวกับเหตุด่วนเหตุร้าย

 • 191 แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด
 • 199 แจ้งอัคคีภัย สัตว์เข้าบ้าน
 • 1155 สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว
 • 1192 ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์
 • 1195 กองปราบปราม
 • 1196 อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ
 • 1199 สายด่วนกรมเจ้าท่า, เหตุด่วนทางน้ำ
 • 02-241-2051 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 • 1650 กรมควบคุมมลพิษ
 • 02-298-2387, 086-130-2386 ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี
 • 1784 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ctif2013-2สายด่วนมูลนิธิ อาสาสมัคร กู้ภัย

 • 1300 ศูนย์ประชาบดี แจ้งคนหาย
 • 1356 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม
 • 1554 หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล
 • 1555 ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร
 • 1646 ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
 • 1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 • 192 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ctif2013-3

สายด่วนทางการแพทย์

 • 1165 สายด่วนยาเสพติด กรมการแพทย์
 • 1330 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • 1367 ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • 1556 สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • 02-251-0385, 02-251-0582, 02-252-6913 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
 • 1666 สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
 • 1667 สายด่วนกรมสุขภาพจิต

เบอร์โทรศัพท์เหล่านี้ล้วนมีประโยชน์ต่อทุกบ้าน และควรจดไว้ในที่ๆสะดวกอ่าน ภายในตัวบ้าน เพราะเหตุการณ์เหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเรา และต้องรีบแจ้งให้เร็วที่สุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดบริการรับการแจ้งเหตุการณ์ต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง และไม่มีวันหยุดแต่อย่างใด