โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดกิจกรรมของทุกคนในชุมชน

Volunteer

ปฏิเสธไม่ได้ว่า “วัด” เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และสำคัญสถานที่หนึ่งในชุมชนอันถือเป็นศูนย์รวม เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของปุถุชนทุกเพศทุกวัย จึงมีผู้คนจำนวนไม่น้อยเข้าไปใช้สถานที่เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งเรื่องงานทำบุญในหลายๆ เทศกาล งานบวชนาค ฟังเทศน์ฟังธรรม หรืองานศพ ฯลฯ แต่ยิ่งมากคนการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในวัดยิ่งลดน้อยลง ดังนั้นโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดจึงถือเป็นกิจกรรมที่ดี และจำเป็นอย่างมากที่ทุกคนในชุมชนควรร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำ

โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดกิจกรรมของทุกคนควรมีส่วนร่วม

โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด เป็นโครงการที่มีขึ้นเพื่อให้ทุกคนในชุมชนได้ตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญของศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีคุณค่าต่อจิตใจ ช่วยกันทำนุบำรุงให้สะอาด น่าอยู่ขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยสร้างจิตสำนึก และปลูกฝังให้คนในชุมชนรู้คุณค่าของการช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน รวมถึงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย โดยกิจกรรมภายในโครงการที่ทุกคนสามารถทำได้ มีดังนี้

  1. กวาดลานวัดสร้างความสุข – ลานวัดจัดว่าเป็นบริเวณที่มีพื้นที่กว้าง บ่อยครั้งที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น จึงอาจทำให้มีเศษขยะ อย่าง แก้วพลาสติก จานกระดาษ หรือแม้แต่เศษอาหารได้ ดังนั้นจึงถือเป็นบริเวณแรกๆ ที่เราคนในชุมชนควรช่วยกันกวาดทำความสะอาด ซึ่งไม้กวาดที่ใช้ควรเป็นไม้กวาดทางมะพร้าว เพราะมีก้านใบมะพร้าวที่แข็ง สามารถกวาดเศษขยะได้ง่าย
  2. ทางเดินเท้าก็ต้องกวาดนะ – นอกจากลานวัดแล้ว ทางเดินเท้าก็ถือเป็นบริเวณที่สำคัญด้วยเช่นกัน เพราะมีการใช้งานแทบจะทั้งวัน รวมถึงข้างทางเดินเท้ามักมีการปลูกต้นไม้ใหญ่ หรือพุ่มไม้เพื่อให้ความร่มรื่น สวยงาม อาจทำให้มีเศษใบไม้แห้งร่วงหล่นเข้ามาในบริเวณทางเท้าได้ จึงไม่ควรละเลยในการกวาดทำความสะอาด
  3. สุขาพาสุขี – แน่นอนว่าการมาทำกิจกรรมภายในวัดต้องมีสักครั้งที่ได้เข้าไปใช้บริการห้องน้ำวัดเพื่อปลดทุกข์ แต่จะรู้สึกอย่างไรหากห้องน้ำที่เข้าใช้จะกี่ห้องต่อกี่ห้อง มองไปทางไหนก็มีแต่เศษดิน เศษหินที่เหยียบย่ำจากข้างนอกเข้ามาสัมผัสกับน้ำสกปรก เลอะเทอะ ดังนั้นห้องน้ำวัดจึงถือเป็นอีกที่หนึ่งที่ต้องดูแลรักษาความสะอาด เพื่อให้การเข้าห้องน้ำวัดไม่เป็นเรื่องที่น่ากลัวต่อไป
  4. ทาสีกำแพงวัดกันเถอะ – อีกกิจกรรมจิตอาสาที่ควรทำด้วยเช่นกัน นั่นคือ ทาสีกำแพงวัด เนื่องจากวัดเป็นสถานที่ที่มีอายุการใช้งานมายาวนาน อาจมีการหลุดร่อน การกะเทาะของสีที่กำแพงทำให้มีช่องว่างของสี หรือที่เรียกว่าสีแหว่งไปบ้าง ไม่สวยงาม การทาสีกำแพงจึงเป็นการบูรณะสถานที่อย่างหนึ่งให้กลับมาสวยงาม น่ามองอีกครั้ง