โครงการจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

Volunteer-project1

ปัญหาหนึ่งของสังคมไทยที่คนส่วนใหญ่ค่อนข้างจะเห็นใจและต้องการที่จะช่วยเหลือเป็นอย่างมากนั่นก็คือเรื่องของเด็กๆ ผู้ด้อยโอกาสทั้งหลาย เหตุเพราะเด็กๆ เหล่านี้เขาไม่ได้เป็นคนที่กระทำผิดอะไรเลยเพียงแต่ว่าอาจจะเกิดปัญหาต่างๆ กับคนรอบข้างของเขาทำให้เด็กๆ เหล่านี้ต้องเป็นคนที่รับผลกระทบดังกล่าวที่ได้นั้นเอาไว้กับตัวเอง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะแฟร์เท่าไหร่นัก สังคมเองจึงพยายามช่วยเหลือเด็กๆ เหล่านี้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเรื่องของการมีโครงการจิตอาสา เด็กด้อยโอกาสจริงๆ แล้วก็มีอยู่ด้วยกันมากมายหลากหลายประเภท อาทิ เด็กยากจน, เด็กที่โดนทำร้ายร่างกาย และจิตใจ, เด็กที่มีผลกระทบหรือเกิดปัญหาจากยาเสพติด, เด็กติดเชื่อ HIV จากพ่อแม่, เด็กที่โดนทอดทิ้งจากผู้ปกครอง, เด็กเร่รอน, เด็กจากชนกลุ่มน้อยตามพื้นที่ห่างไกล, เด็กที่ถูกทารุณทางเพศ, เด็กที่โดนบังคับใช้แรงงาน รวมไปถึงเด็กที่อยู่ในสถานพินิจด้วย เด็กๆ เหล่านี้ถือว่าเป็นบุคคลที่ขาดโอกาสในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาที่ถือเป็นเรื่องใหญ่ ด้านการใช้ชีวิตที่ต้องอยู่อย่างยากลำบาก อดบ้าง อิ่มบ้าง ตามแต่สถานการณ์จำเป็น โครงการจิตอาสาจึงเป็นเสมือนกับยาทางใจชั้นดีที่จะช่วยให้เด็กๆ เหล่านี้ได้มีชีวิตใหม่ที่พวกเขาต้องการอีกครั้ง จะสังเกตได้ว่าเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้มักจะต้องการโอกาสจากใครสักคนที่พร้อมจะหยิบยื่นให้กับพวกเขาเพื่อสร้างอนาคตที่ดีในวันข้างหน้าต่อไป บ่อยครั้ง

เราเห็นโครงการจิตอาสาทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือให้กับเด็กๆ เหล่านี้ได้สามารถสร้างโอกาสต่อตัวเองได้ อาทิ การได้รับเงินบริจาค และสิ่งของจากผู้ใจบุญ, การเลี้ยงอาหารกลางวัน, การให้ทุนการศึกษา, การสอนอาชีพ, การก่อสร้างห้องสมุด ห้องน้ำ หรือเรือนนอนสำหรับเด็กๆ ยิ่งถ้าหากว่าโครงการจิตอาสาโครงการไหนสามารถช่วยเหลือเด็กๆ ด้อยโอกาสเหล่านี้ได้มากที่สุดจะยิ่งเป็นสิ่งที่ทุกๆ คนควรภาคภูมิใจมากที่สุดด้วยเช่นเดียวกัน ชีวิตของคนเราแต่ละคนนั้นเกิดมาย่อมมีหลายๆ สิ่งแตกต่างกัน โอกาสต่างๆ ในชีวิตก็ย่อมแตกต่างกัน ถ้าหากว่ามันไมได้เป็นการเดือดร้อนอะไรกับชีวิตเรามากจนเกินไป การเป็นส่วนหนึ่งสำหรับโครงการจิตอาสา เพื่อมอบโอกาสดีๆ ให้กับเด็กด้อยโอกาสถือว่าเป็นสิ่งที่น่าทำอย่างยิ่ง การที่มีโครงการจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเกิดขึ้นนั้น เชื่อว่าหลายคนยินดีและเต็มใจที่จะทำโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งสิ่งที่คิดเหล่านี้ถือว่าเป็นทัศนคติที่ดีที่เราสามารถติดตัวเอาไว้ใช้ได้ตลอดชีวิต วันใดวันหนึ่งที่เรามีโอกาสทำให้คนอื่นถือว่าเป็นบุญและท่านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งเลยทีเดียว