5 องค์กรที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในประเทศไทยมีอะไรบ้าง

raksthai_1-ctif2013

ในประเทศไทยยังมีองค์กรที่คอยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อีกมากมาย ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทยของเรามาอย่างยาวนาน และไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ กลุ่มๆนี้ได้ก่อตั้งขึ้นมาจากจิตอาสา ที่มีจิตใจและจิตสำนึกที่ดี ชอบช่วยเหลือคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายขนาดไหน กลุ่มพวกนี้จะไม่ยอมย่อท้อและพร้อมที่จะช่วยกันตลอด วันนี้จะมาพูดถึง 10 องค์ที่ช่วยเหลือเพือนมนุษย์ในประเทศไทยกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง

  1. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ช่วยเหลือเด็กที่ยากไร้หรือถูกทารุณกรรมจากบุคคลอื่นหรือบิดามารดาของตนเอง ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของเยาวชนให้กลับมาเข้ากับสังคมได้ในปัจจุบัน สถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ เลขที่ 979 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0-2412-1196, 0-2412-0739, 0-2864-1421 มีเหตุที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมโปรดแจ้ง มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

  1. มูลนิธิดวงประทีป

จุดประสงค์การก่อตั้ง เพื่อให้เด็กที่ไม่ได้รับการศึกษานั้นได้มีการศึกษา ช่วยเหลือเด็กยากจน ช่วยให้ชีวิตเด็กที่ขาดแคลนนั้น ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน สถานที่  34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110 โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254  http://www.dpf.or.th

  1. มูลนิธิผู้หญิง

จุดประสงค์การก่อตั้ง ช่วยเหลือผู้หญิงที่ไม่ได้รับการศึกษาได้มีการศึกษามากขึ้น ช่วยให้สตรีได้ขึ้นมาเทียบเท่าหรือเสมอภาคกับทุกเพศ สถานที่ 295 จรัญสนิทวงศ์ 62 เขตบางพลัด กทม.10700 โทร.02-4335149,02-4351246

  1. มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

จุดประสงค์การก่อตั้ง ช่วยเหลือเด็กที่ยากไร้และเกิดโรคหัวใจ ช่วยเหลือเด็กยากจน ช่วยเหลือเด็กแรกเกิดที่ภาวการณ์เต้นของหัวใจไม่ปกติ ช่วยเหลือเด็กที่ห่างไกลความเจริญหรือถิ่นทุรกันดาร สถานที่ : อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย 3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 โทรศัพท์ : 02-7166070-1, 02-7166009, 02-7165001

  1. มูลนิธิรักษ์ไทย

จุดประสงค์ก่อตั้ง หยุดยั้งความคิดของกลุ่มที่กำลังจะมีความสุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในสถานที่ศึกษาต่างๆของประเทศไทย มูลนิธิรักษ์ไทย (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ที่อยู่ : 185 ถนนประดิพัทธ์ ซอยประดิพัทธ์ 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-265-6888

โทรสาร : 02-271-4467

อีเมล์ : info@raksthai.org