5 องค์กรที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในประเทศไทยมีอะไรบ้าง

ctif2013header

ในประเทศไทยยังมีองค์กรที่คอยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อีกมากมาย ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทยของเรามาอย่างยาวนาน และไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ กลุ่มๆนี้ได้ก่อตั้งขึ้นมาจากจิตอาสา ที่มีจิตใจและจิตสำนึกที่ดี ชอบช่วยเหลือคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายขนาดไหน กลุ่มพวกนี้จะไม่ยอมย่อท้อและพร้อมที่จะช่วยกันตลอด วันนี้จะมาพูดถึง 10 องค์ที่ช่วยเหลือเพือนมนุษย์ในประเทศไทยกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ช่วยเหลือเด็กที่ยากไร้หรือถูกทารุณกรรมจากบุคคลอื่นหรือบิดามารดาของตนเอง ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของเยาวชนให้กลับมาเข้ากับสังคมได้ในปัจจุบัน สถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ เลขที่ 979 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0-2412-1196, 0-2412-0739, 0-2864-1421 มีเหตุที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมโปรดแจ้ง มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิดวงประทีป จุดประสงค์การก่อตั้ง เพื่อให้เด็กที่ไม่ได้รับการศึกษานั้นได้มีการศึกษา ช่วยเหลือเด็กยากจน ช่วยให้ชีวิตเด็กที่ขาดแคลนนั้น ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน สถานที่  34 ล็อค 6 Continue reading 5 องค์กรที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในประเทศไทยมีอะไรบ้าง